Mat och miljö

Mat och miljö

 

Lunchen på förskolan lagas av City Catering som levererar vällagad mat från grunden bestående av råvaror

som till stor del är närproducerade och ekologiska. Det egna köket på förskolan används ofta av barnen och

personalen som bland annat bakar eget bröd till mellanmålet varje dag.


Förskolan eftersträvar att vara en giftfri förskola och en miljögrupp bestående av föräldrar ser tillsammans

med förskolechefen kontinuerligt över förskolemiljön för att uppnå detta.