Personal

Personal

 

Malin

Förskolechef, förskollärare, montessorilärare samt IKT-pedagog.

Eva

Förskollärare och montessorilärare.

Margret

Barnskötare och montessoripedagog.

Caroline

Barnskötare.

Selam

Extra resurs som alltid finns till hands för både barn och personal.

Senait

Extra resurs som alltid finns till hands för både barn och personal.

Carola

 Förskollärare.

Rebecka

Vikarie som studerar till förskollärare.