Personal

Personal

 

Malin

Förskolechef, förskollärare, montessorilärare samt IKT-pedagog.

Carola

 Förskollärare

TF - Förskolechef

Eva

Förskollärare och montessorilärare.

Margret

Barnskötare och montessoripedagog.

Caroline

Barnskötare.

Amina

Extra resurs som alltid finns till hands för både barn och personal.

Sabrin

Extra resurs som alltid finns till hands för både barn och personal.